«ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК келесі жұмыстарды орындауға құқық беретін мемлекеттік лицензияға ие:

 • минералды шикізатты өңдеу (12.03.2003 ж. № 0001465 МЛ);
 • химиялық, мұнайхимиялық, тау-кен өндірісін жобалауға арналған (17.12.2009 ж №002707 МЛ; 29.09.2008 ж №002268 МЛ; 22.09.2008 №002303 МЛ; 29.08.2008 ж. №002167 МЛ);
 • өңдеуші өндіріс кәсіпорындарының өндірістік мақсаттағы нысандарын технологиялық жобалау (21.03.2001 ж. №0003680 08-МСЛ);
 • металлургия және кенөндіру өнеркәсіпорындары үшін қондырғылар жобалау (17.02.2006 Ж. №000026 мл)ң
 • экологиялық сараптама саласындағы жұмыс, нормалдау, табиғатты қорғау жобалары (20.10.2004 ж. №00226Р МЛ; 20.06.2007 ж. №00978Р; 27.12.2007 ж. №01160Р МЛ);
 • атамдық энергияны пайдаланатын нысандарды жобалаумен айналысу (11.07.2007 ж. № 0001555 МЛФ);
 • қара және түсті металдар қалдықтары мен темір сынықтарын жүзеге асыру және өңдеу, сақтау, жинаумен (дайындаумен) айналысу (14.06.1996 ж. №0000189 МЛ);
 • металлургия және кенөндіру өнеркәсіпорындарының өнімдерінің сапасын бақылауға арналған өндірістік стандарттар үлгісі (18.04.2000 ж. №0000945 МА);
 • прекурсорлар айналымына байланысты қызметтер (14.03.2007 ж. №1119 Р);
 • уларды жою, пайдалану, іске асыру, сақтау, өңдеу, сатып алу, өндіру (3.03.2009 ж. №080033 Я);
 • ионданушы сәулелер көздерімен жұмыс (11.07.2007 ж.№0001553 МЛА);
 • Қазақстан Республикасының территориясында құрылыс, қалақұрылысы және архитектура саласындағы қызметтер (24.10.2002 ж. №010009 МҚЛ; 27.01.1995 ж. №000147 МЛА);
 • Жобалық-зерттеу жұмыстары мен қалақұрылыс жұмыстарын орындау (Қырғыстан, 07.10.2002 №00322 КРЦ-1).
 • жерқұрылысы, топография және картографиялық қызметтермен айналысу (16.08.2002 ж. №00296 МЕБ);
 • дәрігерлік және медициналық қызметтермен айналысу (07.10.2005 ж. № 0001300 МЛ серия АА-4);
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығында (27.12.2007 ж. №0213 аттестация).
 • Жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіби білім беретін білім қызметімен айналысу (01.02.2002 ж. №000632 АА МЛ; 01.02.2002 ж №0000609 МЛ (аспирантура мен докторантура) және оған қосымша 02.07.2008 ж. №010213 (магистратура).

 

«ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК аттестациаланған және аккредиттенген аналитикалық лабораториялар бар:

 • «Грунт сапасын бақылауды жүзеге асыратын лабораторияларда өлшеуіш жағдайларын бағалау жөніндегі» 02.04.2008 ж №10/08 куәлігі;
 • «Су мен кендерге аналитикалық бақылау жасауды жүзеге асыратын лабораториялардағы өлшеуіштер жағдайына баға беру жөніндегі» 20.11.2009 ж №49/09 куәлігі;
 • Беткі, жерасты және еріген сулар, ауыз су, санитарлы-қорғау зоналары, атмосфералық ауа, жұмыс зонасындағы ауаның физика-химиялық факторларына өлшеу жүргізу құқығын беретін қоршаған ортаны қорғау бөлімінің аккредитациялық лабораториялары жөніндегі 08.08.2006 ж. №26 куәлік;
 • Атмосфераны ластаушы шығарылым көздері мен желдеткіш қондырғылар, өндіріс алаңдарындағы жұмыс зонасындағы ауаны бақылау құқығын беретін қоршаған ортаны қорғау бөлімінің аккредитациялық лабораториялары жөніндегі 14.09.2007 ж. №31 куәлік;
 • «ШҒЗТКМИтүсмет» ЕМК өлшеуді орындау әдістеріне метерологиялық аттестация жүргізу құқығын беретін метрологиялық қызметтің 10.102007 ж. №965 аккредитациялық аттестаты;
 • Топырақ, кен, концентрациялар мен олардан алынатын өнімдерді өңдеуге аналитикалық бақылау жасау туралы 28.12.2007 ж. №788 куәлік;
 • «Түсті және асыл металдар құрамына аналитикалық бақылауды жүзеге асыратын лабораторияларда өлшеуіш (аттестация) жағдайларын бағалау жөніндегі» 28.12.2007 ж № 76/07 куәлігі;
 • Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Метрология техникалық реттеу жөніндегі комитеті, Қазақстан Республикасының техникалық реттеуінің мемлекеттік жүйесіндегі «калибрлі және сынақты лабораториялардың компетенттігіне қойылатын жалпы талаптар» 17025 – 2001 СТ РК ИСО/МЭК жөніндегі техникалық компетенттігіне химиялық талдау лабораториясының 29.12.2007 ж КZ7100000.06.09.000712 аккредитациялық аттестаты;
 • Техногенді және радиоактивті ластанудан топырақты қорғау лабораториясы 26.02.2008 ж №0000038 аккредитациялық аттестаты;
 • Химия аналитикалық лаборатория 12.06.2008 ж. №0000155 аккредитациялық аттестация;
 • 17025-2007 СТ РК ИСО/МЭК талаптарына сәйкес спектральды талдау лабораториясы мен химия-аналитикалық лабораториясы 09.07.2009 ж № КZ.И.07.0480 аккредитациялық аттестация;
 • Беткі, жерасты және еріген сулар, ауыз су, жұмыс зоналарындағы ауаны ластайтын шығарылым әсері факторларына өлшеу жүргізу құқығын беретін қоршаған ортаны қорғау бөлімінің аккредитациялық лабораториялары жөніндегі 20.08.2009 ж. №33 куәлік.

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі, металлургиялық үрдістердің физика-химиялық зерттеулері, спектральды, химия-аналитикалық, талдау метрология және стандартизациялау лабораториялары негізінде «ШҒЗИтүстімет» ЕМК аккредитациаланды:

 • Стандарттау жөніндегі мемлекетаралық техникалық комитет –«Мырыш, қорғасын» МТК 504 мемлекеттік, мемлекетаралық стандарттар жасаумен, ұйым стандарттарымен, техникалық жағдайларымен, өлшеу әдістерін орындаумен айналысады;
 • ҚР материалдары мен заттарының құрамы мен құрылысының стандарттық үлгілеріне мемлекетті қызметтің арнайымамандандырылған ұйымы, кәсіпорындардың стандарттық үлгілерін, аймақтық стандарттық (КООМЕТ), мемлекетаралық, мемлкеттік үлгілерді дайындау мен жасауды жүзеге асырады;
 • Сынақ орталықтары қоршаған ортаны қорғау нысандарын, түсті металлургия өнімдерін, минералды шикізатты аттестациялық талдау, бақылау, сертификаттау, арбитраждаумен айналысады;
 • Материалдар мен заттардың құрылымы мен физикалық байланысы туралы стандарттық анықтама мәліметтерін беретін мемлекеттік қызметтің арнайымамандандырылған Орталығы сілті мен қышқылдардың ұсынылған физикалық констант анықтамалық мәліметтері мен стандарттарын жасаумен айналысады.

«ҚАЗМЕХАНОБР» МӨЭҒӨБ ЕМК-ны «Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мен табиғатты қорғау саласын стандарттау жөніндегі №13 техникалық комитеттің» («Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және табиғатты қорғау ҚР Мемлекеттік стандарт ТК » №13), табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мен табиғатты қорғау саласын стандарттау жөніндегі нормативті-әдістемелік құжаттар мен мемлекеттік стандарттарды жасайтын және сараптауды жүзеге асыратын; мемлекетаралық және халықаралық стандарттармен Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарын сәйкестендіру (гармонизациялау) және ыңғайлау (унификациялау) жөніндегі жұмыстарды жүргізетін; ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 стандарттар талабына жауап беретін, менеджменттердің интеграцияланған жүйесін және ISO 14000 сериялы халықаралық экологиялық стандарттарға республиканың ұйымдары мен кәсіпорындарының өтуін ғылыми-әдістемелік және метрологиялық қамтамасыз етуде базалық ұйым болып табылады.

 

«Ж.Әбішев атындағы ХМИ» ЕМК-на 17 мемлекеттік стандарттар белгіленген: 2 – шойынды талдау әдістеріне; 4 – ферроқорытпаларға; 1 – алюминотермин мен ферроқорытпа өндірісінде қышқылдандыруға арналған алюминийге; 1 – литейлі алюминий балқымасына; 6 – сулы аммиак пен тұз және күкірт қышқылына; 2 – түсті металдар қалдықтары мен темір қалдықтарына, екіншілік қара металлургияға және балқымаға берілген.

 

«ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК-да зерттеу жұмыстарын жүргізуге қажетті бағдарламалық қаражаттар мен химия-аналитикалық және заманауй эксперименталдық қондырғылармен жабдықталған.