KazakhRussianEnglish (United Kingdom)

Геомеханика

Жер қыртысының жылжуына жер үсті-ғарыштық мониторинг (Д.А.Қонаев ТКІИ, Ғарыштық техника және технология институты)

Серіктік геодезия кешенімен және жоғары нақтылық нивелирлеу әдісімен жер қыртысының жылжуы, ашық және жер асты қазу кезіндегі құрылымдардың тұрақтылығы, жер бетіндегі кешен мен ғимараттар, сонымен қатар үңгілеу жұмыстарының әсер ету аймағындағы топырақ массивінің күйі бақыланады.

 

Толығымен...

Жыныстық массив күйіне «Геосонар» техникалық кешен көмегімен геофизикалық мониторинг жүргізу (Д.А.Қонаев ТКІИ, Ғарыштық техника және технология институты)

100 метрге дейінгі тереңдікте жер асты кен-геологиялық құрылымдар мен инженерлік кешендер күйінің проблемаларын шешу үшін жер асты геологиялық құрылымдар мен жер асты инженерлік нысандарды сәулелендіру, кейіннен шағылған акустикалық толқындарды ретті қабылдау және соңынан «Геосонар» бағдарламалық-техникалық кешен көмегімен алынған ақпаратты түсіндіру жолымен алдын ала тексеру іске асырылады.

Толығымен...

«Тұрақтылық» бағдарламасы (Д.А.Қонаев ТКІИ)

Карьер беткейінің тұрақтылығы мен шектік бұрыштары әр қабат үшін топырақ түрінің әртүрлілігін, жарылыстың сейсмикалық әсерін және оның әр ауданының сулануын есепке ала отырып есептелінеді. «Тұрақтылық» бағдарламасы карьер беткейлерінің тұрақтылық коэффициентін қазымдау кезінде ғана емес, сыртқы және ішкі үйінділерді жасағанда да есептеуге мүмкіндік береді.

 

Толығымен...

Кен орынды ашық және жер асты тәсілдермен қазымдауды геомеханикалық қамтамасыз ету (Д.А.Қонаев ТКІИ)

Жезқазған, Соколов-Сарыбай, хромит кен орындарының кернеулік-деформацияланған күйін зерттеуге байланысты жұмыстар орындалды. Қазымдаудың әр түрлі жүйелеріндегі құрылымдар параметрлерін есептеу жүргізілді.

Жезқазған кен орнының жайпақ жатқан, көлбеу, шағын қуатты сілемдері үшін қазудың кенүңгір-діңгектік жүйесінің параметрлерін есептеу бойынша Нусқаунамалар мен Әдістемелер, «Молодежная» шахтасын қазымдау кезіндегі параметрлерді есептеу Әдістемесі, карьер беткейлерінің тұрақтылығын есептеуге арналған бағдарламалар әзірленді.

Толығымен...

Блоктың жасанды түбі әлсіз және бос кендерді қазу жағдайына қолданбалы (Д.А.Қонаев ТКІИ)

Түп құрылымын жасау алдын-ала тірек астынан, күмбез тәріздес бөгеттерді бетон қоспасымен толтырылатын көмекші қазбалардың кезеңдік өткелдерінен тұрады. Тіректер арасынан жынысты (кенді) материал сәйкес мақсаттағы қазбаны түзе отырып алынады.

 

 

Толығымен...