KazakhRussianEnglish (United Kingdom)

Байыту

Алтын кендерді байыту технологиялары (ШҒЗТКМИтүстімет)

Алтын кендерді байыту бойынша әр түрлі технологиялық схемалар ең ірі зерттемелер болып табылады.

Жобалауға технологиялық регламенттер әзірленді.

 

 

Толығымен...

Асыл металдарды шығара отырып техногенді жаралымдарды өңдеу технолгогиясын әзірлеу (ШҒЗТКМИтүстімет)

Қазақстанның байыту және алтын шығаратын фабрикаларының үйінді қалдықтары құраған технологенді жаралымдардан алтын мен түсті металдарды келесілерді пайдалана отырып алудың аралас технологиясы әзірленді: байытудың гравитациялық, флотациялық, гидрометаллургиялық әдістерін, техногенді шикізатты өте ұсақ ұнтақтауды, қойыртпақты кондициялаудың оригиналды әдістерін, жаңа реагенттік режимдерді.

Толығымен...

Кедей және техногенді қалдықтардан алтын мен мысты үймелік ерітіндіге өткізу технологиясы (Казмеханобр)

Тотықты алтын-мыс кенін алтын және мысты тауарлы өнім түрінде ала отырып үймелік ерітіндіге өткізу арқылы өңдеу технологиясын әзірлеу.

 

 

Толығымен...

Ион алмастырғыш шайырлар арқылы сорбциялық алтынды шығару технологиясы (Казмеханобр)

Алтынды қойыртпақтар мен ерітініділерден Казмеханобр құрастырған тиімді сорбциялық аппараттар мен электролизерлерді пайдалана отырып сорбциялық шығару технологиясын әзірлеу.

 

 

Толығымен...

Үлкен Қаратаудың ванадийлі қара тақтатас кендерін кешенді өңдеу технологиясы («ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК)

Үлкен Қаратаудың ванадийлі қара тақтатас кендерін элементтік күкірт болғанда күкірт қышқылдық автоклавтық ерітіндіге өткізе отырып кешенді өңдеу технологиясы әзірленді. Ванадийдің – 85 %, молибденнің – 80 %, уранның – 99 %, ∑СЖЭ – 75% жоғары дәрежеде алынуына қол жеткізілді. Аралық өнімдер – техникалық көміртек, алюминий сульфаты, кремний диоксиді және металлургиялық флюс алынды.

Толығымен...

«Құндыбай» кен орнының иттрий сирек жер кендерін ұқсату технологиясы (Казмеханобр)

«Құндыбай» кен орнының иттрий сирек жер кендерін гравитациялық-магниттік сұлба бойынша ірілігі -3+0,1 мм, құрамында келесі (барлығы) – 11-12%, Al2O3 - 7%, SiO2 – 48%, P2 O5 - 8-9% сирек жер металдар тотығы бар біріккен сирек жер шоғырын ала отырып өңдеу технологиясы әзірленді.

Толығымен...

Микро-нано бөлшектерді флотациялауды оның cулы ерітінділерінен газдарды бөлу арқылы газбен қамтамасыз етудің пульсациялық технологиясы («ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК)

ҚР МШК ҰО байыту зертханасында өткен ғасырдың соңғы жылдарында шығару дәрежесі мен басқа факторларға қарамастан, флотация жылдамдығы бірінші 4 минут ішінде өсіп, күрт бүгілуден кейін төменге қарай ұмтыладығы эксперименттік түрде орнатылды. Оның себебі газдардың судағы белгілі еру түпкі шегінен – термодинкамикалық «тұрақты» жағдайларда 25 мг/л-ден - көп емес болатыны бұл фактордың теориялық талдауы және газдардың еру қабілетінің рөлін эексперименттік зерттеу нәтижесінде анықталды.

Толығымен...